VCT Dent

Jsme profesionální tým pro Vaši péči

Zubní lékaři

MUDr. Vladimír Černý

Vystudoval obor stomatologie na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, kde promoval v roce 1985. Je držitelem osvědčení v parodontologii a členem České parodontologické společnosti. Implantologii se věnuje od roku 2009 a je absolventem implantologického curricula pořádaného Českou společností pro implantologii (ČSI).
Černý

MDDr. Ivo Wofek

Vystudoval obor zubní lékařství na 1.LF UK v Praze, kde promoval v roce 2017. Poté působil v privátní zubní praxi v Praze-Vršovicích, akreditovaném pracovišti České stomatologické komory, fungující jako výukové pracoviště 1.LF UK a IKEM. Absolvoval studijní stáž v privátní zubní praxi ve Vídni. Pravidelně se účastní odborných přednášek a workshopů.

Wofek

MDDr. Kristýna Babůrková

Vystudovala obor zubní lékařství na 1.LF UK v Praze, kde promovala v roce 2024. Během studia absolvovala studijní stáž na Rostock Universität a University of Coimbra. Pravidelně se účastní odborných přednášek a workshopů.
silueta

MDDr. Tereza Nešpolová - mateřská dovolená

Vystudovala obor zubní lékařství na LF UK v Plzni, kde promovala v roce 2021. Poskytuje komplexní zubní péči. Své znalosti prohlubuje pravidelnou účastí na odborných přednáškách.

silueta

Dentální hygiena

Bc. Kateřina Hrušková

Bc. Simona Prachařová DiS.

Sestry

Jindřiška Pešková, DiS

Pešková

Ivana Máchová

Máchová

Bc. Vendula Viktorová, DiS

Viktorová

Recepční

Marie Johanisová

Nikol Kulveit

Barbora Jordáková

Využíváme profesionální zázemí pro Vaši péči

Moderní vybavení

Příjemné prostředí